Trening kompetencji

 

 

Trening kompetencji osobistych

Szkolenie ma na celu wzmocnić kompetencje interpersonalne takie jak:

Wypracować techniki pracy ze stresem

Przeciwdziałać manipulacji

Wzmocnić pewność siebie tego co potrafię i kim jestem

Skuteczne realizować własne potrzeby i cele

Przeciwdziałać agresji i manipulacji ze strony innych

Zachować postawę asertywną podczas konfliktów i negocjacji biznesowych

Asertywnie mówić i myśleć o sobie.

Program realizowany jest podczas pięciodniowego warsztatu w cenie 2400 zł (brutto)

 

Trening kompetencji życiowych

Główne zadanie to budowanie umiejętności w zakresie :

Aktywnego słuchanie

Sztuki prezentacji

Jak poprawnie napisać cv

Profesjonalnego przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej

Zarządzania zmianą

Zarządzania czasem i celami

Zarządzania finansami i domowym budżetem

Budowanie marki osobistej.

Program realizowany jest podczas pięciodniowego warsztatu w cenie 2400 zł (brutto)

 

Trening kompetencji w zakresie wystąpień publicznych

Program realizowany jest w postaci:

Praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem kamery, nagrywanie wystąpień i ich analiza ćwiczeń dotyczących języka niewerbalnego mające na celu nabycie

Umiejętności panowania nad ciałem (postawa, gestykulacja, mimika i oddech)

Ćwiczeń dotyczące języka werbalnego, głos, oddech. – Praca nad wizerunkiem

Komunikacja niewerbalna

Panowanie nad gestami i mikrogestami

Dopasowanie gestykulacji i mimiki do stylu i osobowości mówcy

Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się niewerbalnego

Komunikacja werbalna

Ćwiczenia na pracę z głosem / Emisja głosu

Eliminacja parajęzyka typu yyy, eee, a także budowanie pewności w przemawianiu

Dykcja, artykulacja, akcentowanie, tempo mówienia, siła głosu, wymowa

Program realizowany w postaci indywidualnych spotkań.

Godzina treningu dostępna jest w cenie 300zł (brutto).